Fundacja Zielone Jutro

Fundacja Zielone Jutro

O nas

Jesteśmy grupą społeczników, którą łączy wspólna troska o naszą planetę. W ramach naszej działalności organizujemy własne projekty ekologiczne, a także wspieramy inicjatywy innych organizacji. Fundacja Zielone Jutro została formalnie zarejestrowana w lutym 2020, ale nasza historia rozpoczęła się jesienią 2019 r.

Na przełomie września i października w ramach akcji Sprzątanie Świata 2019 we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy przeprowadzono pierwszą zbiórkę śmieci na terenie zielonych obszarów miasta Bydgoszczy. Założyciel Fundacji Zielone Jutro – Marcin Sikora zebrał wtedy samodzielnie w Bydgoszczy na osiedlu Górzyskowo m.in. 114 worków śmieci, około 60 opon samochodowych i wiele innych tzw. odpadów wielkogabarytowych.
Aktywność ta została zauważona przez lokalne władze oraz media, również te o charakterze ogólnopolskim, w tym przez redakcję programu Teleexpress.

Bezpośrednią konsekwencją podjętych wcześniej działań było powołanie Fundacji, której zadaniem na co dzień jest działalność ekologiczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykrywanie i usuwanie „dzikich wysypisk śmieci” w lasach i na innych terenach zielonych. Od tego momentu Fundacja Zielone Jutro organizuje kolejne zbiórki śmieci na terenie miasta Bydgoszczy i okolic. W 2020 przeprowadziliśmy ponad 20 akcji sprzątania lasów i innych terenów zielonych, w których łącznie wzięło udział ponad 200 osób, część z nich wielokrotnie. Rok 2021 był dla Fundacji okresem dynamicznego rozwoju. Zorganizowaliśmy wówczas kolejne ponad 20 akcji, ale z dużo większą frekwencją uczestników, każdorazowo na ogół między 20 a 120 osób, co dało wynik co najmniej 1500 osób. Tylko w 2021 roku, dzięki naszym akcjom sprzątania, z lasów zostało usuniętych co najmniej 50 ton śmieci. Staramy się utrzymać ten wynik. Bierzemy też udział w coraz większej ilości projektów o charakterze ogólnopolskim związanych ze sprzątaniem lasów i terenów zielonych. Jako lokalny partner zorganizowaliśmy bydgoskie etapy takich akcji jak: Książka za worek śmieci, Kręci nas recykling, Cycling Recycling czy Wiślana Odyseja.

Prowadzimy także inne działania ekologiczne, m.in. wspieramy Straż Leśną z Nadleśnictwa Bydgoszcz w „Monitoringu lasów” pod kątem występowania dzikich wysypisk śmieci, regularnie organizujemy zbiórki darów dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, wieszamy nowe i dokonujemy okresowych przeglądów wcześniej zamontowanych budek dla ptaków w ramach naszego projektu „Ptasie ścieżki”.
Dodatkowo przedstawiciele naszej Fundacji brali udział w projekcie „Bez lipy”, którego zadaniem było wypracowanie standardów ochrony zieleni w Bydgoszczy.

Priorytetem działalności Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego. Cel ten realizujemy poprzez usuwanie skutków szkodliwej działalności człowieka, angażując w tym celu lokalne społeczności. Zespół Fundacji Zielone Jutro wyznaje zasadę, że najlepsze efekty osiąga się poprzez skoordynowane działania samorządu oraz innych organów administracji wraz z działaniami samych mieszkańców danego rejonu, którą stara się stosować w każdej podejmowanej inicjatywie.

Video

Misja

Naszą misją jest aktywizacja małych i większych społeczności lokalnych do działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poczynając od najbliższego, a na globalnym kończąc.

Współpraca

Fundacja Zielone Jutro realizując swoje ekologiczne projekty, współpracowała do tej pory z kilkudziesięcioma partnerami, takimi jak: lokalne Nadleśnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy, duże korporacje i małe firmy, uczelnie wyższe, szkoły, rady osiedli, stowarzyszenia, fundacje. Cały czas rozwijamy sieć współdziałających z nami organizacji. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą Fundacją zapraszamy do działu Kontakt.

Zarząd

Prezes Zarządu

Małgorzata Sikora

Wiceprezes Zarządu

Nasz zespół

Zostań wolontariuszem