Fundacja Zielone Jutro

O nas

Na przełomie września i października w ramach akcji Sprzątanie Świata 2019 we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy przeprowadzono pierwszą zbiórkę śmieci i odpadów na terenie zielonych obszarów miasta Bydgoszczy. Założyciel Fundacji Zielone Jutro – Marcin Sikora zebrał wtedy samodzielnie w Bydgoszczy na osiedlu Górzyskowo m.in. 114 worków śmieci, około 60 opon samochodowych i wiele innych tzw. odpadów wielkogabarytowych. 

Aktywność ta została zauważona przez media, zarówno lokalne jak i te o charakterze ogólnopolskim, m.in. Teleexpress. 

Bezpośrednią konsekwencją podjętych wcześniej działań było powołanie Fundacji, której zadaniem na co dzień jest działalność ekologiczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykrywanie i oczyszczanie silnie zaśmieconych rejonów lasów i innych terenów zielonych. Od tego momentu Zielone Jutro organizuje kolejne zbiórki śmieci na terenie miasta Bydgoszczy i okolic.

Kolejnym ważnym aspektem dla Fundacji jest ochrona zwierząt stąd kolejne projekty tj. „Ptasie ścieżki”, „Ochrona pszczół” oraz pomoc dla schronisk dla zwierząt.

W związku z tym, że drzewa są bardzo ważne dla naszego istnienia, ponieważ stymulują m.in. proces oddychania, oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów uznaliśmy, że kolejnym naszym ważnym działaniem musi być sadzenie drzew.

Priorytetem działalności Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego. Misję tę realizuje poprzez usuwanie skutków szkodliwej działalności człowieka, angażując w tym celu lokalne społeczności. Zielone Jutro wyznaje zasadę, że najlepsze efekty osiąga się poprzez skoordynowane działania samorządu oraz innych organów administracji wraz z działaniami samych mieszkańców danego rejonu, którą stara się stosować w każdej podejmowanej inicjatywie.

Video

Misja

Naszą misją jest aktywizacja małych i większych społeczności lokalnych do działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poczynając od najbliższego, a na globalnym kończąc.

Co robimy

Zarząd

Prezes Zarządu

Małgorzata Sikora

Wiceprezes Zarządu

Nasz zespół

Zostań wolontariuszem

Aktualności: