Partnerzy instytucjonalni

Czysta Bydgoszcz
Dbamy o Bydgoszcz
Nadlesnictwo Bydgoszcz
Nadlesnictwo Zoledowo
Wyższa Szkoła Gospodarki