Monitoring lasu

Monitoring lasu

Fundacja Zielone Jutro regularnie organizuje akcje sprzątania lasów i terenów zielonych. Takie działania są jednak skierowane na likwidowanie skutków, a nie przyczyn, zjawiska jakim są dzikie wysypiska śmieci. Zgodnie ze starą maksymą, że „lepiej jest zapobiegać niż leczyć”, dwutorowo realizujemy program Monitoringu lasów.

Po pierwsze wspieramy Straż Leśną z Nadleśnictwa Bydgoszcz w działaniach prewencyjnych. Członkowie Zielone Jutro TEAM w uzgodnieniu ze Strażnikami Leśnymi ustawili już kilkadziesiąt tablic z napisem „Nadleśnictwo Bydgoszcz UWAGA Teren Monitorowany”. Ma to na celu uzmysłowić użytkownikom lasów, że na tych terenach zainstalowane są fotopułapki, które rejestrują m.in. sprawców wyrzucania śmieci. Miejsca zainstalowania tych fotopułapek to już tajemnica Strażników Leśnych.

Po drugie regularnie patrolujemy lasy oraz tereny zielone i na bieżąco zgłaszamy odpowiednim służbom dzikie wysypiska śmieci. W tym przypadku duże znaczenie ma zastosowanie „teorii rozbitej szyby”, która zakłada, że brak reakcji na wykroczenia mniejszej wagi jak np. rozbita szyba, powoduje częstsze występowanie tych poważniejszych. W naszym przypadku oznacza to, że użytkownicy lasów widząc małe, dzikie wysypisko śmieci, są bardziej skłonni coś do niego dorzucić niż gdyby mieli być pierwszą osobą wyrzucającą śmieci do lasu w danym miejscu „skoro inni tak robią to mogę i ja”. Dlatego tak ważne jest usuwanie dzikich wysypisk śmieci na wczesnym etapie ich powstawania.

Warto w tym miejscu przypomnieć o odpowiedzialności karnej za zaśmiecanie. Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej znacząco wzrosły kary za tego typu wykroczenia i przestępstwa.

Nasza fundacja stara się wspólnie z odpowiednimi służbami likwidować zlokalizowane dzikie wysypiska. Sprzątamy tereny szczególnie mocno dotknięte zanieczyszczeniem oraz staramy się edukować społeczeństwo w temacie dbania o czystość środowiska.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w nasze akcje sprzątania. Jeżeli zobaczycie w lesie jakieś miejsce szczególnie zanieczyszczone albo dzikie wysypisko, zgłaszajcie to do Straży Leśnej właściwego Nadleśnictwa. Można też zadzwonić do wydziału ochrony środowiska urzędu gminy lub miasta, którego ten teren dotyczy. Są też różne aplikacje do zgłaszania takich przypadków. Jako wzorcowy przykład takiej aplikacji można podać tą, którą przygotował Urząd Miasta Bydgoszczy o nazwie „Dbamy o Bydgoszcz”.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą w szybki i łatwy sposób zgłosić miejsca silnie zanieczyszczone oraz dzikie wysypiska śmieci. Zgłoszenie takie od razu jest kierowane do właściwej komórki organizacyjnej i przekazane do realizacji.