SprzątaMY las

SprzataMy

SprzątaMY, sprzątamy i jeszcze raz sprzątamy las. Nie, nie jesteśmy firmą sprzątająca, ale grupą miłośników przyrody, którzy postanowili, że w miarę swoich sił i możliwości będziemy podejmować konkretne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przekonamy do takich działań jak najwięcej osób. Przed założeniem fundacji każdy z członków naszego zespołu regularnie sprzątał las samodzielnie lub w ramach wydarzeń organizowanych przez różnych organizatorów. Gdy nasze drogi życiowe się połączyły i powstał „Zielone Jutro Team”, stwierdziliśmy, że będziemy intensywnie organizować akcje sprzątania lasów i terenów zielonych.

Na początku w naszych akcjach brało udział na ogół od kilkunastu do 30 osób. Obecnie osiągamy frekwencję na poziomie od 20 do 120 uczestników, a na jednej akcji sprzątania usuwamy z lasu od jednej do trzech ton śmieci, co przy około 20 akcjach w roku daje wynik kilkudziesięciu ton rocznie.

W naszej działalności rekordowy był rok 2021, w trakcie którego dzięki przeprowadzonym przez nas akcjom, z lasów i terenów zielonych zostało usunięte co najmniej 50 ton śmieci.

REGULAMIN AKCJI OCZYSZCZANIA TERENÓW ZIELONYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ZIELONE JUTRO