Przegląd budek dla ptaków

Strona główna » Przegląd budek dla ptaków

Przegląd budek dla ptaków

Przeglad budek dla ptakow

Sprzątanie lasów i terenów zielonych to główne, ale nie jedyne zadanie, które realizuje Fundacja Zielone Jutro. Regularnie wieszamy nowe i dokonujemy cyklicznych przeglądów już zamontowanych budek dla ptaków. W tym sezonie w trakcie inwentaryzacji budek, którymi się opiekujemy, okazało się, że ponad 90% z nich było wykorzystanych przez ptasich lokatorów.