Wieszamy budki dla ptaków

Strona główna » Wieszamy budki dla ptaków
Wieszamy budki dla ptaków

W ciągu ostatnich tygodni rozdaliśmy mieszkańcom miejscowości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz kilkanaście budek lęgowych zakupionych przez Fundację Zielone Jutro, które zostały oznaczone naszym logiem. Społeczni opiekunowie ptaków zamontowali już budki na drzewach i zobowiązali się dokonywać okresowych przeglądów. W działalności naszej fundacji staramy się angażować mieszkańców do czynnego udziału w inicjatywach ekologicznych. Na jesień zaplanowaliśmy zakup kolejnych budek dla ptaków.