Fundacja Zielone Jutro Zostan wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

Działalność Fundacji Zielone Jutro od samego początku odbywa się na zasadach wolontariatu. Nasz fundacyjny zespół ekospołeczników to prawdziwi miłośnicy przyrody – za naszą pracę nie pobieramy wynagrodzenia. Staramy się zachęcać możliwie jak najwięcej osób do pracy społecznej.

Najprostszą formą wsparcia działań Fundacji Zielone Jutro jest dołączenie jako uczestnik naszych akcji sprzątania lasów. To najszybszy sposób aby uczestniczyć w życiu Fundacji. Jest to po prostu praca społeczna. Każdemu uczestnikowi takiej akcji zapewniamy rękawiczki i worki na śmieci, w razie potrzeby środki BHP, organizujemy także odbiór zebranych odpadów. Terminy i miejsca naszych akcji są na bieżąco podawane na stronie internetowej w zakładce Aktualności oraz na naszym profilu na portalu Facebook.

Stałymi wolontariuszami Fundacji są członkowie Zielone Jutro TEAM. Każdy członek naszego zespołu to regularny uczestnik akcji ekologicznych organizowanych przez naszą Fundację.

Członkowie Zielone Jutro TEAM mają podpisane umowy o wolontariacie z naszą Fundacją, są również objęci ubezpieczeniem naszego partnera firmy InterRisk. Stawiamy na rozwój osobisty całego naszego zespołu. Regularnie organizujemy warsztaty i szkolenia. Dotychczas odbyły się m.in. takie jak:

  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez zawodową ratowniczkę medyczną Polskiego Czerwonego Krzyża,
  • Kontakt z mediami przeprowadzone przez profesjonalną dziennikarkę,
  • Szkolenie z podstaw fundraisingu zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu,
  • Kurs dla początkujących pszczelarzy w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Członkowie Zielone Jutro TEAM otrzymali także charakterystyczną służbową odzież z logo Fundacji, dzięki czemu wyróżniają się wyglądem i są dobrze widoczni w trakcie naszych ekologicznych akcji. Nie prowadzimy szczególnego trybu naboru do naszego stałego zespołu wolontariuszy. Wszyscy nasi obecni stali wolontariusze wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz Fundacji. Nie tylko jako regularni uczestnicy akcji, ale również jako współorganizatorzy naszych wydarzeń. Każdy posiada przydatne dla działania fundacji umiejętności. Jeśli chcesz zostać członkiem zespołu, bądź regularnym uczestnikiem naszych akcji. Daj się poznać jako osoba zaangażowana w ochronę przyrody, może zielona koszulka jest właśnie dla Ciebie.

Wolontariat może się odbyć w naszej Fundacji także jako przepracowanie określonego czasu na potrzeby zajęć w szkole czy na uczelni itp. Mieliśmy już zgłoszenia od osób, które w ramach zaliczenia przedmiotu na uczelni otrzymały wymóg przepracowania określonej ilości godzin na rzecz organizacji społecznej. Wraz z członkami naszego zespołu osoby te przeprowadziły konkretne prace w lesie, co zostało potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem o odbyciu wolontariatu.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Fundacji Zielone Jutro i nawiązaniem współpracy zapraszamy do działu Kontakt.