Michał

Michal

Całe życie jestem związany z miastem Bydgoszcz, w którym mieszkam. Moje hobby to turystyka, piesze wycieczki oraz wędkarstwo. Od dłuższego czasu interesuję się ekologią, zwłaszcza zmieniającym się klimatem, skutkami nadmiernej emisji CO2 i wszystkimi problemami związanymi z odpadami komunalnymi, które jako śmieci powodują zanieczyszczenie naszych ziem i wód. Widząc „zalegające” puszki, butelki etc. często sam brałem worek i sprzątałem najbliższą okolicę. Wszystko to spowodowało, że postanowiłem jako wolontariusz dołączyć do Fundacji Zielone Jutro, z którą jestem związany od samego początku jej działalności. „Bydgoszcz najczystszym miastem w Polsce”, brzmi nieźle, prawda? Wszystkich zachęcam do współpracy z nami.