Spotkanie w ogrodzie

Strona główna » Spotkanie w ogrodzie

Spotkanie w ogrodzie

Spotkanie w ogrodzie

Fundacja Zielone Jutro w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Miasta Bydgoszczy przeprowadziła prace porządkowe w Bydgoszczy przy ul. Drukarskiej, w miejscu w którym planowane jest założenie nowego ogrodu społecznego. W dniu 21 grudnia 2021 odbyło się spotkanie podsumowujące przebieg tych prac przy ognisku i kiełbaskach, w trakcie którego wspólnie z mieszkańcami i pracownikami Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu omówiliśmy dalsze plany odnośnie zagospodarowania tego miejsca.